به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، مسئولیت اجتماعی، یکی از مهم‌ترین ارکان بنگاه‌های مطرح اقتصادی قلمداد می‌شود. موسسه  اعتباری ملل بر اساس رسالت خود مبنی بر  استمرار در توسعه و رشد اقتصادی و همچنین با توجه به پایبندی خود به آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت اجتماعی خود را با اجرای کمپین "پا به پای هم برای باور مشترک"، هموطنان را برای حضور همه جانبه در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها فرا می‌خواند.
موسسه  اعتباری ملل، مسئولیت اجتماعی خود را تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی می‌داند و تلاش می‌کند بدون حمایت از جناح های سیاسی، گام موثری در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران بردارد.
"میزان رای ملت است" باور همه ما ایرانیان است. ایرانیان در سراسر جهان باور مشترکمان به پای صندوقهای رای می‌رویم تا آینده‌مان تنها به دست خودمان ساخته شود.
مسئولیت اجتماعی، همراهی برندهای مطرح اقتصادی در ساخت جامعه‌ای زیبا و سوق دادن مردم به سوی فضایل اخلاقی است و به طور حتم، نظام بانکداری کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان کشور که مبتنی بر اصول اسلامی است، می تواند نقشی ماندگار داشته باشد. موسسه اعتباری ملل با هدف تحقق اهداف بانکداری اسلامی خود را مکلف به حرکت در مسیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند و براساس باور مشترک تمامی ایرانیان، جامعه را به سوی لبیک گفتن به " میزان رای ملت است"، فرا می‌خواند.
بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، "انتخابات سرمایه‌گزاری عظیم ملت ایران است" و موسسه اعتباری ملل خود را وامدار نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و اعتماد مردم می‌داند. بستری که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران برای شکوفایی و توسعه بانکداری اسلامی فراهم کرد و اعتماد جامعه در سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی و اعتباری کشور، فضایی را به وجود آورده است که این بار مردم با اعتماد و ایمان خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ساخت آینده‌ای بهتر، به پای صندوق‌های رای بیایند تا همگان شاهد سرمایه های بی‌نظیر ایران اسلامی باشند. ما سرمایه‌گزاران ایران هستیم.


انتشار محتوا:اخبار رسمی