Novachips اولین SSD 8ترا بایتی خود را ارائه می دهد : NNVME

   
نام نویسنده:
 شنبه 31 مرداد 94 ساعت: 04:26:22


NVS3800از طریق پروتکل sataو یاNVMe یک در یک ،به سیستم میزبان متصل می شود.
به گفته ی کمپانی سازنده ،این محصولت وسط onfi و toggle nand کنترل کننده می تواند تا یک ترابایت را مورد پشتیبانی قرار بدهد اما با استفاده ازهایپر لینکnand ،تراکم رامی توان تا شانزده ترابایت نیز افزایش داد .اخیرا نمونه های چهار و هشت ترابایتی این محصول نیز به مشتری ها معرفی شده اند.
تکنولوژی  HLNANDبراساس معماری  حلقوی نقطه به نقطه ساخته شده که بسیار کارآمدتر می باشد. HLSSDظاهری هایپرلینک با بهره گیری از تکنولوژی نقطه به نقطه ای که دارد می تواند به دویست و پنجاه و پنج حافظه در یک کانالی به نام حلقه ارتباط متصل بشود. به دلیل اینکه     HLNAND در حلقه تنها به وسیله ی بعد از خود متصل می شود، تنها یک بارعمل بارگیری را انجام می دهد.بنابراین صرفنظر از اینکه چند وسیله درحلقه وجود دارند،سرعت حداکثری همچنان ثابت خواهد ماند.
با استفاده از تکنولوژی پیشرفته یHLNAND  و پردازنده ی حافظه ای ،ASIC.  Novachips آماده ی ورود به بازارSSDهایی با ظرفیت بسیار بالا شده است .
ظرفیت بالای شانزده وهشت ترابایت با استفاده از یک کنترل کنندهasicssd .
بهبود سیستم جلوگیری ازهدر رفت برق،محافظت از داده های کاربردرصورت نواسانات برق .
مخافظت از داده ها توسط طرح پیشرفته ی تصحیح خطا.
سخت افزار مبتنی بر رمز گزاریAES265.
مدلهای خود رمز گزارمطابق با مشخصاتTCG opal 2 .
گلوگاه دما و برق جهت کنترل گرما و جریان برق .
انتقال استانداردu.2 .
Novachips ادعا می کند این محصول می تواند ازطریق PCLENVMe،حدود هزار و پانصد مگابایت را به طور پیا پی رایت کند و آن را بخواند.
سریهای جدید scalar وexpressبهمنظورانطباقباHIPAAسخت افزار رمز گزاریAES- 256ترکیب می شوند.
این محصول جدید در یک گردهمایی درسال دو هزار و پانزده معرفی خواهد شد .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید