چگونه تمام ایمیل ها را در ios9 پاک کنیم؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
ایمیل ای ناخواسته و ایمیل هایی که هر روز با حجم عظیمی از آن ها رور به راه هستیم گاهی خسته کننده می شوند.ios9 دارای ویژگی است که می توان ایمیل های ناخواسته را از طریق آن به سادگی حذف کرد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید