ویندوز10 در حال ربودن سهم استفاده ویندوز 7

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
با به بازار آمدن ویندوز 10 ، در ابتدا اولین کسانی که به آن رو آوردند کاربران ویندوز 8.1 بودند اما کاربران ویندوز 7 نیز در حال اضافه شدن به خانواده ویندوز 10 هستند که خبر خوبی برای مایکروسافت به حساب می آید.گرچه اول برای کاربران ویندوز 8.1 وسوسه انگیز بود، ارتقا به ویندوز 10 در بین کاربران ویندوز 7 نیز به شدت افزایش یافته است. این مساله مشوقی است برای مایکروسافت تا کاربران بیشتری را ترغیب به استفاده از ویندوز 10 کند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید