Lumia VR Kit مایکروسافت در مقابل Cardboard گوگل

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
عرضه VR Kit توسط مایکروسافتمایکروسافت و گوگل در زمینه های زیادی بایکدیگر رقابت می کنند ، حال بنظر می رسد مایکروسافت قصد دارد با ساخت VR kit دامنه رقابت خود را با گوگل افزایش دهد .VR kit که پروژه سری مایکروسافت محسوب می شود ، بعنوان رقیب Cardboard گوگل درنظر گرفته شده است . با استفاده از این دستگاه خریداران می تواند تنها با یک ورق کاغذ ، یک VR headset بسازند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید