تشخیص اجزای کلمات بدون استفاده از داده آموزشی (Traning Data)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
هر زبانی مجموعه ای از واج ها یا بخش های صدادار اصلی را دارد که کلمه ها از آنها تشکیل شده اند. بسته به آنکه شما چطور حساب کنید، انگلیسی بین 35 تا 45 واج دارد. با شناختن واج های یک زبان، خودکارسازی سیستم برای یادگیری و تفسیر گفتار در آن زبان آسانتر است.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید