مرکز نوآوري در انرژي، علوم و فناوري‌هاي پايدار دريايي را‌ه‌اندازي مي‌شود

   
نام نویسنده:
 چهارشنبه 8 مهر 94 ساعت: 13:50:22

به نقل از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
طي نشست هفته گذشته رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و نوآوران، و معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران موضوع تأسيس مركز نوآوري در انرژي، علوم و فناوري‌هاي پايدار دريايي مطرح و با احداث اين مركز موافقت شد.

 محور فعاليت‌هاي اين مركز را توسعه و گسترش دانش فني و تجاري‌سازي طرح‌هاي نوآورانه در زمينه‌هاي انرژي، كاتاليست و علوم و فناوري‌هاي پايدار دريايي تشكيل مي‌دهد.
دكتر ضرغام، رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و نوآوران، مديران و كارشناسان مركز توسعه نوآوري، دكتر صميمي، معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دكتر كسائيان، مدير عامل شركت مهندسي، مديريت و سرمايه‌گذاري رزموند طي جلسه مشتركي در خصوص تأسيس مركز نوآوري در انرژي، علوم و فناوري‌هاي پايدار دريايي به بحث و تبادل‌نظر نشستند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید