امشب گوگل در آلفابت ادغام خواهد شد

   
نام نویسنده:
 جمعه 10 مهر 94 ساعت: 19:16:05


این تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ از دید یک کاربر پایانی، این تغییر بسیار کوچک خواهد بود: شما همچنان می توانید از سرویس های گوگلی که می شناسید و دوست دارید استفاده کنید؛ ولی تغییرات بزرگی در ساختار و پروژه ها و ابتکارات بی شمار گوگل پیش خواهد آمد که بیش از همه چیز تاثیرات درونی در پی خواهد داشت.
امشب پایان کار غول بزرگ تکنولوژی است که ما با نام گوگل شناخته ایم، سازمان بزرگی که پروژه های بیشماری چون اندروید، عینک گوگل و بالون های اینترنتی را پیش برده است. در روز دوشنبه همه چیز کمی متفاوت خواهد بود و برای همگان جالب است که این تغییرات را ببینند.

امشب پایان یک دوران خواهد بود. گوگل، متوقف خواهد شد و سازمان جدیدی به نام آلفابت شروع به کار خواهد کرد. بر اساس گزارش ها، گوگل امروز در آلفابت ادغام خواهد شد و از روز دوشنبه تحت کنترل آلفابت به کار خود ادامه می دهد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید