آيفون 6 با يک مشکل ناشناخته روبرو شده است !

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اين مشکل ، بسياری از کاربران را ناراحت کرده است ، خاموش شدن دستگاه بيشتر در طول شب رخ می دهد ، از اين رو زنگی برای بيدار کردن افراد در هنگام صبح نواخته نمی شود . علاوه بر اين برخی از کاربران گفته اند ، دستگاه تا حدی گرم می شود . بخش پشتيبانی اپل برای حل اين مشکل به کاربران توصيه کرده است ، دستگاه را به روش زير مجددا راه اندازی کنند :

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید