پرورش گل و گیاه با گلدان هایی مجهز به سنسور

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
Plug & Plant، یک سیستم متصل به دیوار است که فقط هم مختص گیاهان درون ساختمان نیست بلکه هرکدام از گلدانهایی که مجهز به اتاقکی برای بلوتوث و سنسورهای روشنایی و رطوبت باشند، می توانند از این تکنولوژی استفاده کنند. این تکنولوژی داده را از محیط جمع می کند و برای رشد گیاهان، پیشنهاداتی می دهد. یک تانک هوشمند آب نیز از این اطلاعات جمع آوری شده برای مشخص کردن مقدار آب مورد نیاز در طول سی روز استفاده می کند. این جزئیات در یک برنامه جمع می شود، داده ها تحلیل می شود و پیشنهاداتی برای مراقبت از گل ها فراهم می شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید