اندرويد در چالش برای بقا ، ويندوز به سری جديد لوميا اميد بسته است !

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
طبق ارقام به دست آمده در 3 ماه اخير ، ميزان فروش دستگاه های اندرويد در 5 کشور بزرگ اروپا ، مانند انگليس ، آلمان ، فرانسه ، اسپانيا و ايتاليا در مقايسه با سال گذشته 3.3 درصد کاهش يافته است . اين 5 کشور ميزان 72.2 درصد از بازار فروش گوشی های اندرويد را به خود اختصاص می دهند . اگرچه ميزان فروش دستگاه های اندرويد در بازارهای بزرگ اروپا 8 درصد کاهش يافته ، در برخی از کشورها نظير اسپانيا و ايتاليا افزايش فروش تنها به طور ساليانه در مقياسی بسيار کم ايجاد شده است .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید