بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش اول)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|


علاوه بر حضور سرور ها و کلاینت ها که در این محیط حرف آخر را می زنند ، مسائل بسیاری از قبیل زیرساخت های شبکه ای نیز وجود دارند که این روزها به نوعی نگرانی بدل شده اند . این موارد شامل سوییچ ها ، روتر ها ، هم فیزیکی و هم مجازی ، به همراه لوازم شناور شبکه مانند مدیریت متحد تهدید UTM ، firewall های نسل بعدی NGFS ، بهینه سازی WAN ، فیلترینگ ایمیل و اسپم ، فیلتر محتوایی و بسیار بیشتر از اینها می شوند .اینکه با همه ی گواهینامه ها آشنایی داشته باشید امری چالش برانگیز خواهد بود . اما بعضی از گواهینامه های شناخته شده و مورد نیاز می توانند کمک کننده باشند . در این مقاله به 5 گواهینامه بدون ترتیب خاصی اشاره خواهد شد که در حیطه ی شبکه و برای سال 2016 بایستی آموخته شود.قبل از اینکه به جزئیات هر یک از آنها وارد شوید به بررسی رسمی آنها در جدول یک توجه کنید . این اعداد و ارقام میزان پست های شغلی در امریکا را ارائه می دهد که بررسی انجام شده نیز در این موقعیت مکانی انجام شده است . داده ها شما را ، در مورد محبوبیت نسبی هر گواهینامه آگاه خواهد کرد .
جدول شماره یک :

 

مدل SimplyHired Indeed Dice LinkedIn TechCareers JustTechJobs Total
CCIE 21.965 3.023 673 3.650 13.808 375 43.494
CCNP 72.083 6.022 1.163 5.053 17.140 652 102.113
JNCIE-ENT 488 8 87 6 4 0 593
Network+ 3.674 2.759 229 984 565 264 8.475
WCNA 37 11 1 0 8 7 64

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید