بهترین گواهینامه های شبکه های کامپیوتری در سال 2016(بخش دوم)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
روشن است که در میان هر نوع قرارداد و اعتبار نامه ای می توان به مواردی برخورد داشت که در آنها تعدادی از ویژگی های خاص دقیقا بر روی برخی پست های مهم شغلی و نقش های آن تمرکز دارند و یا اینکه برخی از نمونه های خاص نرم افزاری را مورد تاکید قرار می دهند . در این برنامه گزینه های بسیاری وجود دارند که می توان از میان آنها چند نمونه را گزینش نمود که معمولا شامل پنج اعتبار نامه MCSD متفاوت می شوند و با یکدیگر تفاوت دارند . این پنج مورد شامل Windows Store Apps ، Web Applications ، SharePoint Applications ، Azure Solutions Architect و Application Lifecycle Management می باشند .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید