استفاده از شبکه عصبی عمیق برای انتخاب تامب نیل های بهتر ویدئو در یوتیوب

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اکنون با استفاده از شبکه های عصبی، این الگوریتم فریمی را که قوی تر از همه است، انتخاب می کند.برای آموزش به این الگوریتم جدید، گوگل برخی "نمونه های مثبت" مانند عکسهایی که از قبل توسط ایجادکنندگان ساخته شده یا فریم هایی با وضوح بیشتر) و برخی "نمونه های منفی" (که به صورت تصادفی انتخاب شده است) را به الگوریتم می دهد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید