چگونه پيام های متنی و برنامه های گوشی همراه به کاربر احساس قدرت می دهد ؟!

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
همان طور که از اسم اين شرکت پيداست ، YesBoss برای انجام کارهای خدماتی تاسيس شده است . وظيفه اين شرکت که 4 ماه از تاسيس آن می گذرد به شرح زير است : بعد از اين که کاربر يک پيام متنی با موضوع درخواست خود به يس باس فرستاد ، کارمندان شرکت بهترين مورد را برای وی پيدا می کنند ، به اين طريق نياز کاربر برطرف می شود . اين درخواست می تواند هرچيزی را شامل شود . مسئولين يس باس می گويند : " هرگونه درخواست قانونی انجام می شود . " هزينه اين سرويس دهی به هزينه پايانی درخواستی که کارمندان يس باس آن را انجام داده اند اضافه می شود .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید