شخصی سازی های جدید با UI Tuner: ویژگی جدید اندروید مارشمالو

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اندروید 6 (مارشمالو) پر از ویژگی های جدید و بهبودهای بزرگ در عملکرد و کارآیی است که ما در اینجا تنها یک ویژگی جدید را به شما معرفی می کنیم. ویژگی جدید با نام System UI Tuner شناخته می شود که به صورت منوی محرمانه، دسترسی به تمام گزینه های شخصی سازی را مهیا می کند. قبلا این قابلیت در اندروید بدون دسترسی به روت غیر ممکن بود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید