هورتون ورکس گزارش ها در مورد هادوپ دروپ را رد می کند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اوایل امسال، گارتنر اعلام کرد که این شرکت تا چند سال آینده به روند کند خود ادامه خواهد داد، و تا دو سال آینده برنامه های تجاری بسایر کمی برای گسترش هادوپ خواهد داشت. رییس شرکت هورتون ورکس، هرب کونیتز گفته است که " ما اوضاع را آنطور که گارتنر بیان کرده است نمی بینیم."

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید