طراحی موفقیت آمیز راکتی که انسان را به فضا خواهد برد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
بازبینی طراحی این سیستم، آخرین مرحله از چهار مرحله بازبینی قبل از ساخت، بوده است. مرحله اول برای ساخت، پیکربندی بلوک یک است. دو پیکربندی دیگر نیز، به صورت ارتقا یافته بعدا افزوده می شود ولی همه مراحل شامل مرحله بدنه اصلی و موتورها خواهد شد. قدم بعدی صدور گواهینامه طراحی است که برای سال 2017، بعد از تولید، یکپارچه سازی و تست مولفه ها، کامل می شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید