طراحی موفقیت آمیز راکتی که انسان را به فضا خواهد برد

   
نام نویسنده:
 جمعه 1 آبان 94 ساعت: 22:14:22


بازبینی طراحی این سیستم، آخرین مرحله از چهار مرحله بازبینی قبل از ساخت، بوده است. مرحله اول برای ساخت، پیکربندی بلوک یک است. دو پیکربندی دیگر نیز، به صورت ارتقا یافته بعدا افزوده می شود ولی همه مراحل شامل مرحله بدنه اصلی و موتورها خواهد شد. قدم بعدی صدور گواهینامه طراحی است که برای سال 2017، بعد از تولید، یکپارچه سازی و تست مولفه ها، کامل می شود.
بیل هیل، جانشین مدیر بخش توسعه سیستم های اکتشافی می گوید: "ما طراحی SLS را با موفقیت به پایان بردیم و اولین مرحله از آزمایش موتورها و تقویت کننده های راکت را کامل کردیم، و همه مولفه های اصلی برای اولین پرواز، هم اکنون در مرحله تولید قرار دارند. هنوز چالش هایی وجود دارند و وجود خواهند داشت ولی این بازبینی به ما اطمینان داد که ما برای اولین پرواز SLS و استفاده از آن برای فرستادن انسان به عمق فضا، در مسیر درستی قرار داریم."
SLS با دو تقویت کننده و چهار موتور RS-25 قدرت می گیرد و همزمان با سفینه فضایی اریون ناسا، آن را از طریق بررسی نهایی، پیش از زمانبندی سال 2018، آماده پرواز می کنند. SLS در حدود 200 فوت بلندی، قطری در حدود 27.6 فوت دارد و سوخت هیدروژن مایع و اکسیژن مایع برای موتورهای راکت حمل خواهد کرد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید