Lanware به سطح 3 مرکز داده بروکسل گسترش می یابد.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
Lanware می گوید که نیازهای امنیتی و تکنولوژیکی دارایی حفظ ذخیره سازی درونی داده ها را برای بسیاری از شرکت ها پر هزینه کرده است. Lanware می گوید که برون سپاری به شرکت ها اجازه می دهد که بالاترین استاندارد های امنیت، انعطاف پذیری و مهارت را ارائه دهند.هنری دانکومب ، مدیر عامل Lanware گفت: " در Lanware، تمرکز اصلی ما روی امنیت ذخیره سازی داده های مشتری می باشد، به همین دلیل است که درمورد استفاده از فرصت ها برای ارتقا حفاظت و امنیت داده هایی که در هر سطحی به ما سپرده شده است به شدت هوشیار هستیم." این شامل قدم هایی مانند رونوشت داده ها در مکان های جغرافیایی متمایز، برای پیشگیری از خطر از دست دادن کامل اطلاعات در صورت بروز حوادث در یک مکان می شود."

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید