بلندگوها و قطعات شرکت Sonos توسط تجهیزات جانبی شرکت Flexson بهبود می‌یابند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
Flexon برای قراردادن Sonos Playbar در قسمت پایینی تلویزیون دو طراحی پیشنهاد کرده است. یکی برای تلویزیون‌های با اندازه‌ی 37 اینچ و دیگری برای تلویزیون‌های با اندازه‌ی 37 تا 55 اینچ. تجهیزات مخصوص بلندگوهای Sonos به گونه‌ای طراحی شده است که این امکان را برای بلندگو فراهم می‌آورد که بتوانند از سطح زمین فاصله بگیرند. به این ترتیب بلندگوها می‌توانند در ارتفاعی دلخواه قرار بگیرند؛ بدون توجه به ارتفاع سایر اجزا و وسایل موجود در مکان مورد نظر.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید