رابط مغز- ماشین چیست و چگونه کار می کند؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
ساده ترین رابط مغز-ماشین، و یا حداقل آنی که ما خیلی از آن استفاده می کنیم دست انسان است. ما همه کارهای خود را با دست و تا حدی با صدایمان انجام می دهیم. اما کارایی دست و صدا محدود است. کلمات، چه گفته و یا تایپ شوند، بیانگر نیات ما هستند و عمل تکان دادن یک تصویر از طریق موس در یک فضای فیزیکی شبیه سازی شده حتی انتزاع بیشتری را بین کاربر و برنامه به وجود می آورد. ترجمه افکارمان به فرمان های کامپیوتری ، و سپس به صورت فیزیکی وارد کردن آن ها ، یک روند کند است که وقت و توجه بسیار زیادی می برد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید