کاسپراسکای: شرکت ها در مورد امنیت داده هایشان به تامین کننده هایشان اعتماد ندارند.

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دلیل اصلی از دست رفتن اعتماد ، به گفته کاسپراسکای، این است که در سال 2015 این تامین کنندگان تا یازده درصد به خاطر رخنه در شبکه های سایبری مقصر بوده اند. این بررسی همچنین نشان داد که هزینه چنین حادثه ای برای شرکت ها تا 3 میلیون دلار نیز بوده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید