ویندز و صفحه مرگش

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
ویندوز پیش از این نیز اطلاعات را جمع می کرده است. هر بار که صفحه آبی مرگ ظاهر می شد، گزارش خطا برای مایکروسافت ارسال می شد، ولی حال اطلاعاتی بیش از این جمع آوری می شود. در واقع هر بار که شما موضوعی را در ویندوز جستجو می کنید، به شبکه ارسال می شود.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید