راه کار های پیشتازی در تغییرات دیجیتالی :

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اکثر شرکت ها بر سر دستیابی به یک برتری دیجیتالی در حال کشمکش و چالش هستند . بر اساس گزارش جدیدی که از Accenture Interactive و Forrester Consulting در دسترس است ، تغییرات (transformation ) دیجیتالی نیازمند یک رهبری است که پشت یک نمای زیبای ارائه شده از کار ، سرمایه گزاری های منظمی را هم راستا نماید .بر اساس گزارشات جدید تجارت هایی که در سر تا سر جهان وجود دارند در حال گرایش به دیجیتالی شدن می باشند ، اما در این بین 5 درصد ( و تنها 5 درصد ) از سازمان ها هم هستند که اداعا می کنند که بحث دیجیتال را در کار خود سرلوحه قرار داده اند و با همین مولفه هم از سایر رقبای خود متمایز می شوند .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید