مغز مصنوعی که می تواند استفاده از زبان انسان را یاد بگیرد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
حدود 86 میلیارد نورون در مغز انسان، 760 میلیون در مغز سگ و 16 میلیون در مغز قورباغه وجود دارد. حال، پژوهشگران هوش مصنوعی انگلیس و ایتالیا، مغز مصنوعی ساخته اند که در حدود دو میلیون نورون شبیه سازی شده دارد. پژوهشگران می توانند به این مغز مصنوعی بیاموزند که چگونه حرف بزند. این مغز ANNABELL نام دارد که مخفف Artificial Neural Network with Adaptive Behavior Exploited for Language Learning است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید