زیرساختهای پرداخت‌ خرد الکترونیکی در کشور فراهم نیست

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در چند سال اخیر کاربردهای پرداخت خرد الکترونیکی در کشور رواج بسیاری یافته است اما زیرساخت‏های قانونی، مالی، اطلاعاتی و ارتباطی، فرهنگی و اجتماعی برای اجرای موفقیت‏ آمیز این طرح‏ فراهم نیست.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید