ساخت سنسور علائم حیاتی که می توان آن را بلعید

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
پژوهشگران MIT، یک مانیتور علائم حیاتی کوچک توسعه داده اند که می تواند توسط بیماران بلعیده شود. این کپسول که در اندازه یک قرص است، شامل سنسورهایی می شود که ضربان قلب و تنفس را از داخل پیگیری می کند و در نتیجه بیمار را از وجود دستگاه های بیرونی اضافی تا زمانی که سنسور در دستگاه گوارش وجود دارد، راحت می کند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید