ساخت اولین گیاه الکترونیکی ارگانیکی در سوئد

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 3 آذر 94 ساعت: 04:40:47


بخش کلیدی، ماده ای به نام PEDOT-S است که توسط بدن گیاه جذب می شود و در طول کانال به شکل یک رشته در می آید که آب و مواد مغذی را در گیاه پخش می کند. در نتیجه، گیاه می تواند ترانزیستورهای طبیعی و دیگر مولفه های الکترونیکی را درست کند. مسئله معمول با الکترونیک آلی یعنی سرما و رطوبت، توسط گیاه حل می شود. زمانی که گیاه PEDOT-S را جذب کند، می تواند آن را در مقابل باد و باران محافظت کند.
با استفاده از اپلیکیشن های بالقوه در گیاهان هوشمند و کامپیوتر، می توان آنها را تنظیم کرد، انرژی جمع شده توسط فتوسنتز را در یک سلول سوختی ذخیره کرد یا گیاهان الکتروماتیکی ایجاد کرد که در آنها رنگ برگها تغییر کند.
تیم برگرن که مقاله ای در این زمینه در Science Advances منتشر کرده است می گوید: "ما می توانیم با قرار دادن سنسورهایی در گیاهان و استفاده از انرژی شکل گرفته در کلروفیل، آنتن های سبز یا مواد جدید تولید کنیم. هرچیزی به صورت طبیعی اتفاق می افتد و ما از پیشرفت های گیاهان به عنوان سیستم های منحصربفرد استفاده می کنیم."

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید