هشت فرمانی که در سیستم عامل لینوکس نباید اجرا شود

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
هشدار : این 8 فرمان را هرگز روی سیستم عامل لینوکس اجرا نکنید.اجرای فرمان های زیر روی سیستم عامل لینوکس می تواند بسیار خطرناک باشد. این موارد را با دقت بررسی کنید. فرمان های ترمینال لینوکس بدون شک بسیار مفید هستند. این حقیقت که لینوکس از کاربر درخواست تایید عدم مختل شدن سیستم با اجرای فرمان جاری را نمی کند، باعث شده ترول(اوباش) های آنلاین کاربر را به اجرای برخی فرمان های نه چندان مفید بلکه خطرناک فریب دهند. به همین دلیل مراقب و هوشیار بودن نیاز اصلی است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید