چرا .NET Core شرکت مایکروسافت ، آینده توسعه و پیشرفت پلتفرم های آن محسوب می شود ؟

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
شرکت مایکروسافت با تبلیغات و جو سازی های رسانه ای بسیاری اعلام کرده است که ابزار منبع آزاد ( open source ) .NET Framework آن خواهد توانست کاربران و مشترکان کلود را به خود جلب نماید . تجزیه و تحلیل های مربوط به  .NET Core تنها در حدود یک سال است که با روی کار آمدن  .NET Core در منابع آزاد شرکت مایکروسافت آغاز شده است . .NET Core یک کراس پلتفرم .NET Framework مخصوص ویندوز است . NET Framework به خودی خود چیز مهمی نیست اما ، دیگر معلوم است که تمرکز عمده کارخانه بر روی  .NET Core به عنوان آینده توسعه و پیشرفت پلتفرم های آن می باشد . .NET Framework شرکت مایکروسافت به سال های بسیار دور بر می گردد که برای اولین بار در TechEd Europe شرکت و در سال 2000 رسانه ای شد .در آن زمان از این سیستم به عنوان سیستم دفاعی در برابر Java ی Sun یاد می شد . زیرا Java ی Sun با استفاده از قابلیت کراس پلتفرم ترکیبی خود با زبان برنامه ریزی که کارایی آن را بسیار بهتر از C or C++ می کرد ، ویندوز را تهدید کرده بود .

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید