9 راه برای امن نگاه داشتن کامپیوتر ویندوز

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
امن نگاه داشتن کامپیوتر شخصی از امن نگاه داشتن وسایل دیگر مهم تر و سخت تر است. امروزه مجرمان سایبری بسیار فعال تر و موفق تر از دزد های سنتی هستند! برای مجرمان امروزی کامپیوتر، اینترنت محل ارتکاب جرم است. برعکس سارقین و جیب بر های قدیم ، مجرمان سایبری پول بیشتری را با ریسک کمتری به دست می آورند. در نتیجه آدم های خوب باید خیلی بیشتر حواسشان جمع باشد. امن ماندن در فضای سایبری بسیار پیچیده تر از آن است که در را قفل کنید و یا حواستان به کیف دستیتان باشد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید