پنهان کردن اطلاعات با استفاده از dewdrop.tsf

   
نام نویسنده:
 چهارشنبه 6 خرداد 94 ساعت: 04:04:28

در نهایت تمام اطلا عات از ابتدای جلسه پنهان و در پایان جلسه از بین می روند. اطلاعات فقط برای یک جلسه در دستگاه ذخیره می شوند سپس اطلاعات بر روی صفحه نمایش بی اعتبار می شود در واقع بیشترراه حل ها برای سندطراحی شده است.
این راه حلی مناسب برای زمانی است که کامپیوتر یا لب تاپ دزدیده می شود. در این صورت اطلاعات شما دیگر در خطر نیستند. کاربر از صفحه نمایش عکس می گیرد یا توسط تلفن همراه واقعه ای را ثبت می کند اینجاست که dewdrop.tsf وارد عمل می شود. 

TSF dewdropScreenLg w 600


در طول کل جلسه TSF باید فعال باشد وقتی که که غیر فعال است تمام صفحه نمایش را پوشش می دهد. بنابراین حتی اگر تصویر یا عکس تغییر کند اطلاعات کافی برای شناسایی علامت وجود دارد. این علامت، خودش یک الگوی منحصر بفرد از اطلاعات خاص است که زمانی که تصویر گرفته می شود نیاز به یک امضای دیجیتال دارد. اگرچه کاربران میتوانند آن علامت را ببینند اما نمی توانند از آن استفاده کنند. برای رمز گشایی ابزاری لازم است که با نگاه کردن کار می کند. در واقع dewdrop.tsfبدنبال حفظ اطلاعات از دست سارقان با استفاده ازTSF است.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید