استفاده از فلزات به عنوان سوخت‌های پاک آینده

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دانشمندان نسل جدید سوختهای پاک را با تکیه بر فلزات تولید می کنند. به نقل از مهر ، سوختهای پاک در اشکال مختلفی توسعه پیدا می کنند اما اگر قرار باشد به تحقق رؤیای استفاده از آلومینیوم یا آهن به عنوان سوخت پاک در آینده نگاه کنیم چاره ای نیست جز اینکه به سراغ دانشمندان پیش رو در این عرصه برویم.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید