بررسی IsmartAlarm

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
هنگامی که به خانه میروید دوست دارید همه چیز آرام و بی صدا باشد مگر اینکه کسی در را بشکند و وارد خانه شما شود. برای حفظ خانه به همراه دستگاهIsmartAlarm یک مکعب کوچک، سنسورهای تماسی و ردیاب وجود دارد. این وسیله به راحتی نصب و راه اندازی می شود.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید