7 روز در تکنولوژی

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
 7روز در تکنولوژی: دانش IT خود را در این مسابقه آزمایش کنید:آیا شما یک نابغه در تکنولوژی هستید؟ آیا مغز شما آماده رقابت با آلن تورینگ و تیم برنزلی و بیل کیت است؟ در اینجا مسابقه ای برای نشان دادن IT IQ پنهان شما وجود دارد. در  این مسابقه شما از طریق بزرگترین اخبار تکنولوژی و دانش خودتان از IT  ،در برابر موضوعات بزرگی قرار می گیرید که در 7 روز گذشته اتفاق افتاده است.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید