توسعه برنامه ی Windows 10 Universal

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
شما می توانید یک برنامه پیاده سازی کنید و روی تمام دستگاه های Windows 10 اجرا کنید. صفحات مورد نظر برنامه را طراحی کنید، این صفحات به درستی، بدون توجه به نوع دستگاه نمایش داده می شوند. برنامه را روی تلفن با Windows 10، کامپیوتر رومیزی Windows 10 یا Xbox اجرا کنید. در همه ی این مورد ها برنامه یکسان است. با این مقدمه در مورد هسته ی Windows 10و Universal Windows Platform (UWP) ، یک package برنامه می تواند روی تمام platform ها اجرا شود.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید