چگونگی توسعه ی برنامه ی Windows Runtime

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
این اطلاعات مربوط به نسخه ی پیش از ارایه ی برنامه، که ممکن است این نسخه به میزان قابل ملاحظه ای قبل از ورود به بازار تغییر کند، است. مایکروسافت هیچ گونه ضمانتی، صریحاً یا ضمناً نسبت به این موارد نمی پذیرد. اگر برنامه ای برای Windows Runtime می نویسید و می خواهید از نرم افزار Visual Studio در این زمینه استفاده کنید، قابلیت ها و package های برنامه را ادغام کنید، برنامه را تست و یا debug کنید، از این مطلب می توانید به عنوان راهنما استفاده کنید.هر بخش این مطلب شامل چه چیزی می شود؟

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید