5 راه برای لذت بردن از کد

   
نام نویسنده:
 یکشنبه 10 خرداد 94 ساعت: 05:01:22


کلمات مثبت = انتقاد برای القا کردن
کامپایلر و مترجم ها به شکل گسترده ای برای دریافت بازخورد کد استفاده می شوند. این ابزارها طراحی شده اند تا کد را آنالیز، خطا های موجود در کد را شناسایی و برطرف کنند. دریافت پاسخ مثبت در قبال کار انجام شده به افراد حس رضایت می دهد. این موضوع در مورد توسعه دهندگان نیز صادق است. کلمات مثبت باعث ایجاد علاقه نسبت به کار می شود. در عین حال، انتقاد می تواند به عنوان ابزاری برای القا کردن استفاده شود. انتقاد شما را محدود می کند. تعادل مناسب بین انتقاد و ستایش می تواند علاقه نسبت به کار در توسعه دهنده ایجاد کند.


زمان فعالیت = این زمان را به درستی صرف کد زدن کنید
این مورد بیشترین ارزش را دارد، توسعه دهندگان افراد پر مشغله ای هستند، برنامه نویسی گاهی ساعت ها زمان می برد. این نکته که توسعه دهده بیشتر زمان برنامه نویسی خود را چگونه می گذراند، اهمیت زیادی دارد. به جای تکیه کردن بر نرم افزار های قدیمی، لازم است برنامه نویسان خود را با اشکالات خوکار به چالش بکشند. به سازی، اندازه گیری و نظارت بر برنامه ها باعث کار خلاقانه می شود.


هدیه ی دریافتی = کد را سریع تحویل دهید به جای اینکه زمان صرف افزودن قابلیت های جدید کنید
تمام توسعه دهندگان از زمان تحویل بیزارند. تحویل هرچه سریعتر پروژه اهمیت زیادی دارد. توسعه دهندگان باید تحویل سر موقع را بیاموزند. پس کد را هرچه سریع تر جمع بندی کنید، به تحویل سریع حداقل محصول قابل ارایه توجه داشته باشید و به این ترتیب قادرید آن را هرچه سریع تر، با تعداد محدود کاربر تست کنید.


در پروژه های متن باز شرکت کنید
نرم افزار و سرویس هایی که توسعه دهندگان تولید می کنند، بر اساس تاثیر این نرم افزارها بررسی می شوند. روند متن باز به شدت کم سود است. توسعه متن باز پروژه به توسعه دهنده کمک می کند تا با افراد برنامه نویس آشنا شود و ارتباط برقرار کند و برای پروژه های آینده ی توسعه دهنده مفید واقع می شود. علاوه بر این شرکت در پروژه های متن باز، محدوده ی تست را نیز گسترش می دهد.


تعاملات فیزیکی = به طور مرتب به کد برگردید و آن را بررسی کنید
توسعه ی نرم افزار نیاز به بررسی های مرتب و تکرار های مطابق بر برنامه دارد. برنامه ها ایستا نیستند، لازم است همیشه بروز باشند. این وظیفه ی توسعه دهنده است که کد را در برهه های زمانی مشخص بروز کند. علاوه بر این لازم است که کد در فاصله های زمانی مساوی تست، اشکال زدایی و پیاده سازی مجدد شود

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید