8برنامه جالب برای Linux Terminal

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
 1.CMusCmus یکconsole صوتی سریع و کوچک برای سیستم عامل های unix-like می باشد. Cmusتحت نظر  GNU General Public Licese(GPL) توزیع، و از طریق یک رابط متنی ساخته شده باncurses به اجرا در می آید.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید