یک چشم مصنوعی جدید که تصاویر را مستقیما به مغز می فرستد

   
نام نویسنده:
 پنجشنبه 26 آذر 94 ساعت: 19:48:05


New Scientist گزارش کرده است که نوع جدیدی از چشم مصنوعی ساخته شده که از سیستم بینایی به صورت کامل عبور خواهد کرد. این سیستم که در دانشگاه مونیخ در کلایتون توسعه داده شده، از یک دوربین متصل به عینک استفاده خواهد کرد. خروجی این دوربین از طریق یک واحد پردازش ارسال خواهد شد. سیگنالها از این واحد پردازش به صورت مستقیم به سمت مغز می روند. سپس سیگنال ها توسط یازده قطعه پیاده سازی شده که هر کدام 43 الکترود دارند، جدا می شوند.
تحریک آن بخش از مغز که این قطعات قرار داده شده اند باعث می شود که شخص نابینا فلش های نور را مشاهده کند. محققان در حال حاضر بر روی چگونگی پردازش اطلاعات خروجی از دوربین تمرکز کرده اند تا بتوانند تصاویر واضح تری را بر روی مغز ایجاد کنند. سپس امیدوارند که بتوانند این سیستم را بر روی فردی که به تازگی در تصادف بینایی خود را از دست داده است، آزمایش کنند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید