یک چشم مصنوعی جدید که تصاویر را مستقیما به مغز می فرستد

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
دید اکثر چشم های مصنوعی بستگی به استفاده از بخش های بزرگی از سیستم بینایی انسان مانند شبکیه دارد تا بتواند بینایی فرد را بازیابی کند ولی اکنون روش جدیدی اختراع شده است که به آسانی می تواند خروجی را از دوربین دیجیتالی، مستقیما به مغز ارسال کند و فرد بدون داشتن شبکیه هم تصاویر را درک کند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید