پایگاه داده ی جدیدی از LinkedIn

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
پایگاه داده ی جدیدی ازLinkedInبرای نظارت بر نظارت کنندگان ان اس ای (    NSA)استفاده می کند.هر روزه مردم در حال تغییر چگونگی رفتار افسران پلیس هستند، این رفتار را مدیون قدرت تلفن های هوشمند مجهز به دوربین هستیم. هم اکنون گروه مدافع، Transparency Toolkit ، می خواهد شیوه ی رفتار وضعیت امنیت ملی را با استفاده از ابزار های تکنولوژی رایج دیگر، مثل گوگل و لینکد این تغییر دهد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید