توسعه ی برنامه برای Universal Windows Platform (UWP)

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
برنامه هایی پیاده سازی کنید که روی تمام Windows platform ها قابل اجرا باشند، در این زمینه می توانید از نرم افزار Visual Studio 2015 RC استفاده کنید.در واقع قادرید یک برنامه ی مشابه را روی تلفن، کامپیوتر رومیزی و Xbox که Windows 10 را به عنوان پلت فرم دارند، اجرا کنید.Windows 10

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید