5 ویژگی باورنکردنی در Visual Studio 2015

   
نام نویسنده:
 سه شنبه 12 خرداد 94 ساعت: 05:15:56


1.    طرح مرسومWindows
این ویژگی زمانی مفید واقع می شود که در حال توسعه روی چندین دستگاه هستید. به راحتی می توان توسعه را از دستگاهی به دستگاه دیگر ادامه داد، به این ترتیب که از قسمتApply Window Layout راطرح پیشتر را انتخاب کنید برای این کار میان بر های صفحه ی کلید هم در نظر گرفته شده است.

windowswitch


2.    ویرایشگر بهتر کد
ویرایشگر کد با“Roslyn” جایگزین شده است. هنگامی که نیاز به اضافه کردن فایل به کد باشد، علامت لامپ ظاهر می شود. زمانی که علامت لامپ را دید، روی آن کلیک کنید، پیشنهاد هایی مطابق با کدی که نوشته شده ارایه می شود.
مثلاً به کمک این ویژگی می توان استفاده های بی مورد “using” را حذف کرد. این ویژگی در نسخه ی JustCode و حتی قبل تر از آن نیز وجود داشته است.

lightbulb


3.    به اشتراک گذاشتن پروژه
این امکان وجود دارد که پروژه ای را بیرون از Windows Universal App استفاده کنید. به این ترتیب که را باز می کنید و پس از جستجوی “shared”، “Visual C# Shared Project” را انتخاب کنید. کلاسی با نام Person.cs بسازید و کد زیر را به آن اضافه کنید.

sharedproject
برنامه ی Console بسازید و آن را به Shared Project که ساخته شد، ارجاع دهید و کد زیر را به آن اضافه کنید. اگر برنامه ی را اجرا کنید، می بینید که FirstName را از Shared Project می گیرد. می توان WPF و یا برنامه ی Windows Form ساخت و به کلاس Person دسترسی داشت. این ویژگی برای کلاس های کتابخانه ای نیز تعمیم داده شده است.

multipleproj

 


4.    Intellisense(خودتکمیلی) برای Bower و NPM
اگر پروژه ی ASP .NET 5 وب بسازید، فولدری به نام Dependencies خواهید دید، که شامل Bower و NPM است.

vssolution

 

به طور کلی می توان Bower را بسته های سمت کاربر و NPMرا ابزارهای توسعه کننده فرض کنید. این دو بسته به وسیله ی فایل JSON کنترل می شوند. فایل bower.json برای Bower و config.json برای NPM. اگر می خواهید از کتابخانه ای از Bower استفاده کنید، فایل bower.json را باز کنید، و بسته ی مورد نظر را اضافه کنید. با اضافه کردن، گزینه های نصب، بروزرسانی، پاک کردن بسته دیده می شوند. این خاصیت در مورد پروژه های وب مفید است.

bower
5.    اشکال زدایی lambda(لامبدا)
این امکان وجود دارد که دستورات lambda اشکال زدایی شوند.
Blend به افزایش های متعددی اضافه شده است، اما از این میان، پیاده کردن Blend برای UI بیش از سایرین اهمیت دارد. Blend شامل بیشتر ویژگی ها ی محبوب از ویژوال استودیو است.

debuglambda

برخی از ویژگی های قابل توجه:
•    پشتیبانی اشکال زدایی پایه
•    طرح های مرسوم Windows
•    کنترل منبع
•    NuGet
ویژگی های عالی دیگری برای Visual Studio و Telerikدر راه است

blend
تا به حال نسخه ی نمایشی Visual Studio 2015 را دیده ایم، می توان حدس زد که در آینده Visual Studio بهتر خواهد شد. از زمانی که این نرم افزار ارایه شده است، با ویژگی های متعدد آن کار کرده ایم، اگر می خواهید شیوه ی توسعه ی برنامه های وب، موبایل و کاربری را ارتقا دهید، به DevCraft Suite نگاهی بیاندازید. همچنین Telerik Platform را هم بررسی کنید، از آن به کمک HTML5، CSS3 و JavaScript برای برنامه های قابل اجرا روی موبایل استفاده می شود.

blend1

 

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید