Farewell Flash در حال وارد شدن به بازار می باشد .

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
اگر اتفاق آرایی بین دست اندر کاران عرصه امنیت در تمامی زمینه ها وجود داشته باشد ، آن هم در رابطه با Adobe Flash Player است . هنوز هم کارهای زیادی باید انجام بشود تا یک APT یا کیت بهره برداری به گونه ای باشد که با آغوشی باز آسیب پذیری های ناخوشایند را در پلتفرم پیشرفته خود پذیرا نباشد و دارای این کاستی ها نباشد . حال به خاطر تمامی آنچه که این بحران ها در تجهیزات هوشمند و راز های صنعتی و پسوورد های ربوده شده و شماره کارت های بانکی پیش آورده است ، نوعی همصدایی وجود داشت که همه افراد و صنایع تکنولوژی دوست داشتند تا Flash را موقتا کنار بگذارند .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید