تعطیلی مجلات پژوهشی غیرفعال در دانشگاه علم وصنعت

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: طبق قرارداد منعقد شده میان دانشگاه علم و صنعت و موسسه اسپرینگر نشریه رشته عمران دانشگاه علم و صنعت از سال ۲۰۱۶ از طریق این موسسه منتشر خواهد شد.محمدی تصریح کرد: برنامه داریم با افزایش سطح کیفی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه زمینه نمایه سازی این نشریات را در پایگاه بین المللی آی اس آی فراهم کنیم و بخشی از نشریات خود را با همکاری ناشران بین المللی منتشر کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: طبق قرارداد منعقد شده میان دانشگاه علم و صنعت و موسسه اسپرینگر نشریه رشته عمران دانشگاه علم و صنعت از سال ۲۰۱۶ از طریق این موسسه منتشر خواهد شد.محمدی تصریح کرد: برنامه داریم با افزایش سطح کیفی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه زمینه نمایه سازی این نشریات را در پایگاه بین المللی آی اس آی فراهم کنیم و بخشی از نشریات خود را با همکاری ناشران بین المللی منتشر کنیم.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید