GPS پیشرفته، انقلابی در مکان‌یابی و بازی‌هایVR

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
چند سال پیش، خبری دربارۀ تاد هامفریز و دانشجویانش در دانشگاه مهندسی، واقع در جنوب غربی شهر آستین تگزاس منتشر شد. در آن زمان آنها مشغول کار روی سیستم واقعیت افزوده‌ای بودند که مسخره و به بزرگی یک کامپیوتر رومیزی بود  و آنتن GPS ای به اندازۀ بشقاب به آن وصل بود. به نظر می رسید که گروه پیشرفت های جالبی داشته اند، اما هنوز با اخبار گوگل گلس درباره فعالیت‌هایش در مسیرواقعیت افزوده‌، فاصله زیادی داشتند.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید