اندازه‌گیری جدید گرانش در ستارگان دور دست برای کشف بهتر حیات

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
یک تیم بین‌المللی از ستاره‌شناسان راه جدیدی را برای اندازه‌گیری کشش جاذبه در سطح ستاره‌های دوردست ارائه کردند تا به واسطه آن بتوانند وجود حیات در ستاره‌های دوردست و سیاراتی که به دور آنها می گردند را اثبات کنند.به گزارش سرویس علمی ایسنا، این روش جدید به دانشمندان اجازه می‌دهد تا گرانش سطحی را با دقت حدود چهار درصد، در ستاره‌هایی که بیش از حد دور بوده یا کم نور هستند اندازه‌گیری کنند.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید