بی صدا ترین و بزرگ ترین داستان CES

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
خاموش ترین داستان CES این است : ناگهان همه اجسام توانستند بدون دخالت انسان حرکت کنند !خودروهای خودکار داستان های آینده نگرانه پر زرق و برقی هستند که به عنوان خبرهای محلی در روزنامه ها و مجله ها مطالبی در مورد آن ها چاپ می شود . اما اگر که این خبر را بخوانید خواهید دید که رویاها به حقیقت پیوسته اند . انقلاب درون (drone ) تنها به هواپیماهایی مرتبط می شد که می توانستند به طور خودکار و بدون دخالت انسان تعادل را در موقعیت خود ایجاد کنند .

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید