ارزیابی آزمایشگاه‌های توانمند در راستای بهبود کیفیت خدمات شبکه آزمایشگاهی

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت.به گزارش سرویس علمی ایسنا، در راستای ارزیابی امکانات و ظرفیت‌ آزمایشگاه‌های متقاضی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران از سوی کارشناسان این شبکه آزمایشگاهی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید