استفاده از کلیدهای Z-Wave و یا دایمرهای Z-Waveدر خانه های هوشمند

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
در میان تصمیمات زیادی که باید برای اتوماسیون کردن  خانه های هوشمند بگیرید اولین گام این پروژه ائنتخاب پروتکل درست و مناسب برای شروع کار است.در واقع بسیاری از مردم سیستمی را انتخاب می کنند که وایرلس باشد و سپس بعد از آن باید به دنبال خریداری دیوایس هایی باشد تا با سیستم شما هماهنگ باشد.در هر صورت،بسیار هوشمندانه خواهد بود اگر سیستم انتخابی شمابرای تعبیه در خانه ی هوشمندتان Z-Wave  باشد.

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید